<body><!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20www.yawhoo.net">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="windows-1254" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="www.yawhoo.net" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='www.yawhoo.net'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Yawhoo.Net Forum
Bedava Para Kazanın: Casinolara Üye Ol ve Kazan
Yabancı Arkaşlık Siteleri: Yeni Sevgilini bu sitelerden bul
Alman Arkadaşlık Siteleri: Hayatının kızı/erkeğiyle tanış!
Otomobil Dünyası: Birbirinden çarpıcı otomobiller
Yurt Dışında Eğitim: Üniversite, Dil kursu rehber siteleri
Bedava Notebook Tıklamadan bilemezsin

FORUM YAWHOO AÇILDI
-

Askerlik - Sık Sorulanlar-3

Sevk tehir talebinde kimler bulunabilir?

Devlet veya kendi hesaplarına yurtiçinde veya yurtdışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevk tehirine ihtiyaç duyulan OHAL ve Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde görevli kamu personeli ve dünya ölçüsünde orijinal bir araştırma projesi üzerinde çalışanlar yoklama kaçağı veya bakaya olmamak; yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından dolayı ceza almamış olmak; ve 33 yaş sınırı içerisinde olmak
koşulu ile sevk tehiri için müracaat edebilirler.

Yurtdışında master yada doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar? Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması gerektiği durumlarda ne gibi işlemler yaptırmalıdırlar?

Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı'nca tanınan bir yüksek öğretim kurumunda lisansüstü öğrenim görenlerin, sevk tehir taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Bunlardan erteleme süresi bitenlerin sevk tehirlerini uzatabilmek için, sevk tehirlerinin bitiminden en az iki ay önce, öğrenciliklerinin devam ettiğine dair akseptans ile bulundukları ülkedeki T.C. Konsolosluğunun Eğitim Ateşeliğine başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları halinde yapmaları gereken işlemler nelerdir?

a. Yurtdışında bulundukları yerdeki T.C. Konsolosluğuna müracat ederek sevke tabi oldukları celp döneminde gitmeyip bakaya kalma nedeninin tespiti için ifade vermeleri,
b. Konsolosluklarca ifade tutanaklarının askerlik şubesine gönderilmesi,
c. Askerlik şubesince yükümlünün bakaya kalmak suçundan verileceği mahkemenin beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı şeklinde sonuçlanması,
d. Sevke tabi oldukları celp döneminden önce öğrenciliğin devam ettiğine dair akseptans ile bulundukları yerdeki T.C. Konsolosluğunun Eğitim Ateşeliğine müracaat etmeleri durumunda, sevk tehiri uzatılabilmektedir.
2005/10/30 at Pazar, Ekim 30, 2005
  Yorum Gönder »
 

Spyware'den Korunun

 Sisteminiz Tehlike'de Mi?

Bedava Download

Yawhoo.Net in Other Languages

Advertorial