<body><!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20www.yawhoo.net">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="windows-1254" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="www.yawhoo.net" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='www.yawhoo.net'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Yawhoo.Net Forum
Bedava Para Kazanın: Casinolara Üye Ol ve Kazan
Yabancı Arkaşlık Siteleri: Yeni Sevgilini bu sitelerden bul
Alman Arkadaşlık Siteleri: Hayatının kızı/erkeğiyle tanış!
Otomobil Dünyası: Birbirinden çarpıcı otomobiller
Yurt Dışında Eğitim: Üniversite, Dil kursu rehber siteleri
Bedava Notebook Tıklamadan bilemezsin

FORUM YAWHOO AÇILDI
-

Askerlik - Sık Sorulanlar-4

Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanların Türkiye'ye girişte olası bir sorunu önlemek için ne gibi işlemler yaptırmaları ve nerelere başvurmaları gerekir?

Yurtdışında bulunanlar bulundukları yerin elçilik ya da konsolosluğuna müracaat ederek askerliklerine karar aldırabilmektedirler. Askerliğine karar aldırmayıp yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tespit edilenler, askerliklerine karar aldırmak için en yakın askerlik şubelerine müracaat ettirilirler.

Yüksek öğretimde okuyan ögrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelemesi en son kaç yaşına kadar yapılabilmektedir?

Öğrencilerin askerlikleri, okudukları eğitim kurumlarının azami öğrencilik süreleri içinde olmak ve 29 yaş sınırını geçmemek üzere haklarında tanzim edilen öğrenci durum belgelerine dayanarak ertesi yıla terk edilmektedir.
Yüksek öğretimde, eğitim-öğretim süresi 2 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 4 yıl, 4 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl, 5 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 8 yıl, 6 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 9 yıldır.
Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanların askere celp ve sevkleri, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olmamak veya bu suçlardan ceza almamış olmak şartı ile ilgili kurumun teklifi üzerine, 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilmektedir.

Şehidin kendisinden sonraki kardeşi askerlikten muaf tutulur mu?

(1) 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 10. madde 9. fikrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
(2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu askerlik şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.
(3) Bu haktan, 1076 Sayılı Kanun'a tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayılı Kanun'a tabi erbaş ve erlerin kardeşleri istifade eder.

Şehit kardeşlerinin ikametgahlarına yakın bir yerde askerlık hizmetini yapması mümkün müdür?

(1) Şehit personelin kardeşleri, eğitim merkezlerindeki eğitimlerini takiben ikamet yerlerine veya askerlik şubelerine yakın birlik, kurum ve karargahlara tertip edilir.
(2) Hak sahibi personel veya ailesinin, bu konuda öncelikle sevk esnasında Askerlik Şubesi Başkanlığı'na, mümkün olmadığında Eğitim Merkez Komutanlığı'na, bunun da mümkün olmaması halinde tertip edildiği birlik komuntanlığına veya şehidin kardeşinin mensubu olduğu kuvvet komutanlığına dilekçe ile müracaati gerekmektedir. Dilekçeye kardeşinin şehit olduğuna dair belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmelidir.
2005/10/31 at Pazartesi, Ekim 31, 2005
  Yorum Gönder »
 

Spyware'den Korunun

 Sisteminiz Tehlike'de Mi?

Bedava Download

Yawhoo.Net in Other Languages

Advertorial