<body><!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20www.yawhoo.net">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="windows-1254" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="www.yawhoo.net" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='www.yawhoo.net'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Yawhoo.Net Forum
Bedava Para Kazanın: Casinolara Üye Ol ve Kazan
Yabancı Arkaşlık Siteleri: Yeni Sevgilini bu sitelerden bul
Alman Arkadaşlık Siteleri: Hayatının kızı/erkeğiyle tanış!
Otomobil Dünyası: Birbirinden çarpıcı otomobiller
Yurt Dışında Eğitim: Üniversite, Dil kursu rehber siteleri
Bedava Notebook Tıklamadan bilemezsin

FORUM YAWHOO AÇILDI
-

A.B.D Kültürü - Söylenti & Gerçek-2

Söylenti : Amerika özgürlükler ülkesidir, ne istersem yapabilirim!

Gerçek :
Amerika'da özgürlük en büyük değerdir; bu doğru. Fakat herkes sosyal ve bürokratik kurallara uymak, yasalara saygılı olmak zorundadır. 3 00 yıldır, Amerikalılar, kişisel özgürlüklerin iyi bir sosyal yaşam düzeniyle ortak dengesini kurmaya çalışmışlardır. Fakat bu konu bazen çelişkili ve garip sonuçlar doğurmuştur. Kişisel özgürlükler korunmaya çalışılsa da, kalabalık ortamlarda, bireysel özgürlükler çoğunluğun kurallarıyla kısıtlanmıştır. Örneğin; sigara içmenin yasak olduğu bir ortamda bireysel özgürlük adına sigara içmeye devam etmek yanlıştır. Herkesin konumuna göre toplumda uyması gereken bir takım kurallar vardır ve bu ülkede yaşadıkları sürece davranışlarını yasalar çerçevesinde kontrol altına almaları gerekir.

Sosyal hayattaki kurallar son derece karışıktır. Protestanların kesin kurallarla kısıtlanmış hayat anlayışları, Amerika'nın genel rahat hayat tarzıyla birbirine girmiştir. Değişik sosyal grupların birbirlerinden tamamen farklı görüşleri ve kuralları vardır. Bazı gruplarda yasaklanmış davranışlar, kimi gruplarda erdem olarak nitelendirilebilmektedir.

Bu karmaşa, Amerika'da aslında hiçbir geçerli kuralın olmadığı izlenimini verse de buraya yeni gelen kimselerin davranışlarında kesinlikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle seks ilgili konularda son derece seçici ve tedbirli olmakta fayda vardır.
2005/11/11 at Cuma, Kasım 11, 2005
  Yorum Gönder »
 

Spyware'den Korunun

 Sisteminiz Tehlike'de Mi?

Bedava Download

Yawhoo.Net in Other Languages

Advertorial