<body><!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20www.yawhoo.net">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="windows-1254" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="www.yawhoo.net" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='www.yawhoo.net'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Yawhoo.Net Forum
Bedava Para Kazanın: Casinolara Üye Ol ve Kazan
Yabancı Arkaşlık Siteleri: Yeni Sevgilini bu sitelerden bul
Alman Arkadaşlık Siteleri: Hayatının kızı/erkeğiyle tanış!
Otomobil Dünyası: Birbirinden çarpıcı otomobiller
Yurt Dışında Eğitim: Üniversite, Dil kursu rehber siteleri
Bedava Notebook Tıklamadan bilemezsin

FORUM YAWHOO AÇILDI
-

A.B.D Kültürü - Söylenti & Gerçek-3

Söylenti : Amerikalılar ırkçıdır / Amerikalılar hoşgörülüdür

Gerçek:
Bu iki görüş de, oldukça klişedir ve büyük bir çelişkidir. Her ikisinde de doğruluk payı vardır. Fakat Amerika'da üniversite ve kolejlerde aleni olarak ırkçılık gibi bir problemle karşı karşıya kalmanız pek mümkün değildir. Ancak göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ilgisizlik, hoşgörüsüzlük gibi davranışların yanı sıra çeşitli sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha kapalı ve homojen olan bu bölgelerde, yabancı biri olarak hemen göze batarsınız ve burada yaşayan insanlar pek de anlayışlı olmayabilirler.

Amerikan halkı, dünyanın Amerika dışında kalan kısmı konusunda genellikle bilgisiz ve cahildir, ayrıca Amerikalılarda bir ölçüde ulusal bir üstünlük hissi vardır. Bu çok can sıkıcı bir durumdur fakat, az da olsa böylesi davranışlarla mutlaka karşılaşacaksınız.

Amerika'da etnik önyargı ve ırkçılık maalesef bir gerçektir. Ve ara sıra, çeşitli şekillerde şiddete uğrayan öğrenciler olmaktadır. Amerika'ya gitmeden önce bu tür durumlardan haberdar olmak ve gerekli tedbirleri almak şarttır. Bu olaylar, aslında Amerikan tarihindeki paradoksların yarattığı bir kompleks meselesidir.
2005/11/12 at Cumartesi, Kasım 12, 2005
  Yorum Gönder »