<body><!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20www.yawhoo.net">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="windows-1254" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="www.yawhoo.net" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='www.yawhoo.net'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Yawhoo.Net Forum
Bedava Para Kazanın: Casinolara Üye Ol ve Kazan
Yabancı Arkaşlık Siteleri: Yeni Sevgilini bu sitelerden bul
Alman Arkadaşlık Siteleri: Hayatının kızı/erkeğiyle tanış!
Otomobil Dünyası: Birbirinden çarpıcı otomobiller
Yurt Dışında Eğitim: Üniversite, Dil kursu rehber siteleri
Bedava Notebook Tıklamadan bilemezsin

FORUM YAWHOO AÇILDI
-

A.B.D Üniversite-Ders Dışı Yaşam-1

Büyük kentlerin ortasında olsun kırsal bölgelerde olsun, Amerikan üniversitelerinin birçoğu, kampüs adı verilen bir arazi üzerinde, yan tesislerle birlikte bir bütün oluşturacak şekilde örgütlenmiştir. Dersaneler, kütüphaneler, laboratuvarlar, idari binalar, yurtlar, misafirhaneler, yemekhaneler, hatta genelde ihtiyaca yetmese de öğretim üyeleri ve öğrenciler için apartmanlar hep kampüs içindedir. Bunların yanısıra hastaneler ve ya sağlık merkezi, kapalı ve açık spor tesisleri, sinema ve konser salonları, dinlenme ve eğlence odaları, kafeteryalar, başta kitap ve kırtasiye olmak üzere hemen bütün malzemenin satıldığı kantin ve mağazalar da kampüsün parçalarıdır. Ayrıca üniversitenin çevresindeki işyerleri, restoranlar, kitapçılar, pansiyonlar vb. da büyük ölçüde kampüsle bütünleşmişlerdir.

Çeşitli öğrenci dernekleri ve kulüpleri de üniversite kampüsünde faaliyette bulunurlar. Hatta birçok Amerikan üniversitesinde öğrenciler gazete ve radyo (hatta bazen TV) yayını yaptıklarından bunlarla ilgili tesisler de vardır. Öğrenciler derslerden ve araştırmalardan arta kalan zamanlarında ilgi duydukları resim, müzik, dans, tiyatro, fotoğrafçılık gibi sanat dallarında etkinlik gösterebilir veya spor faaliyetlerine katılabilirler. Ayrıca öğrenci derneği, konferans, film gösterileri ve konserler tertip ederek öğrencilerin bunları dışarıya göre ucuza izlemelerini sağlar. Yine öğrenci derneği, Amerika içinde veya dışına ucuz geziler düzenleyebilir.

Amerika'ya giden Türk öğrencilerine, derslerinden vakit bulabildikleri ölçüde bu imkanlardan yararlanmaları ve böylece yetenek ve becerilerini geliştirmeleri tavsiye olunur. Bu tür etkinliklerde bulunmanın arkadaş edinmek ve Türkiye'yi tanıtmak açılarından da büyük yararları vardır.
2005/11/19 at Cumartesi, Kasım 19, 2005
  Yorum Gönder »