<body><!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20www.yawhoo.net">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="windows-1254" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="www.yawhoo.net" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='www.yawhoo.net'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/2/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Yawhoo.Net Forum
Bedava Para Kazanın: Casinolara Üye Ol ve Kazan
Yabancı Arkaşlık Siteleri: Yeni Sevgilini bu sitelerden bul
Alman Arkadaşlık Siteleri: Hayatının kızı/erkeğiyle tanış!
Otomobil Dünyası: Birbirinden çarpıcı otomobiller
Yurt Dışında Eğitim: Üniversite, Dil kursu rehber siteleri
Bedava Notebook Tıklamadan bilemezsin

FORUM YAWHOO AÇILDI
-

A.B.D Üniversite-Ders Dışı Yaşam-2

Amerikan Üniversitelerinde Ders Dışı Yaşam (Bölüm -2)

"yazının başlangıcı için, dünkü yazımıza burdan tıklayarak ulaşabilirsiniz"

Yabancı bir ülkede ve kültürde yaşamanın getirdiği belirsizliğin, en basit şeyleri bile sanki çocuk gibi en baştan öğrenmek zorunda kalmanın can sıkıcı bir etkisi vardır. Bu etki, vatan ve aile özlemi, dil yetersizliği ve ağır bir ders yükünün stresi ile birleştiğinde Amerikalıların kültür şoku (culture shock) dedikleri bir bunalım doğurabilir. Değişik bir topluma alışmaya çalışan bütün yabancıların az veya çok bu hisse kapıldıkları söylenir. Böyle bir durumda, Türkiye'den gelen diğer arkadaşlarla bir araya gelerek destek aramak doğaldır. Doğal olmayan, bu beraberliği sürekli hale getirmektir. Derslerin dışında kendini Amerikan toplumundan soyutlayan 9-10 arkadaşla hep birlikte bulunmak, her yere bir arada gitmek, sabaha kadar sigara dumanı içinde pişti oynayıp arabesk dinleyerek kederlenmek problemlere çözüm getirmez. Aksine bu tür davranışların alışkanlık haline gelmesi başarısızlık için iyi bir reçetedir. Kaldı ki böylesi bir tutum, ağır bir maddi yükün altına girip okyanusları aşarak taa Amerikalara kadar gitmenin mantığını da ortadan kaldırır; çünkü sonuçta Türkiye'de de gayet iyi lisans, yüksek lisans ve doktora programları var.Amerika'ya giden Türk öğrencileri, Türkiye'nin Amerika'daki kültür elçileri olduklarını unutmamalıdırlar.

Amerika genelde içine kapalı bir toplumdur ve tipik Amerikalı dış dünyayla ilgilenmez. Buna bağlı olarak, Amerika'da bulunan öğrenciler Amerikalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki bilgilerinin çok sınırlı olduğunu göreceklerdir. Bilinenler de genellikle "Gece yarısı Ekspresi" türünden şeylerdir. Bununla birlikte, özellikle Amerikan üniversite çevresi, diğer bazı toplumlarla karşılaştırıldığında, yabancı kültürleri tanımaya daha istekli ve meraklıdır. En azından konuya açık fikirle yaklaştıkları söylenebilir. Mesela gerek üniversite bünyesinde, gerekse dışında yabancı öğrencilerin kendi ülkelerini tanıtıcı konferans vermeleri ve gösteriler düzenlemeleri teşvik edilir. Bu bakımdan Amerika'ya giderken beraberinizde Türkiye'yi tanıtıcı İngilizce kitap ve broşürler, müzik ve video kasetleri, slayt gibi materyaller götürebilirsiniz. Bu arada, bizim de dış dünya hakkındaki bilgimizin ne kadar eksik olduğunu hatırlayarak, " Tek tatlı su kaynağınız Nil Nehri mi ?" ve ya " Türkiye'ye gelen sarışın turistleri kaçırıp hareme kapattıkları doğru mu? " gibi "saf" sorulara gülmeyin ya da sinirlenmeyin. Diğer taraftan, Türkiye'yi tanıtacağım diye aşırılığa kaçarak elalemi sıkboğaz etmenin de gereği veya yararı yoktur. Bunun Amerika'da ters tepeceğini bilmelisiniz.

Türkiye'yi ve Türkleri tanıtmada en iyi yolun davranışlarınız ve derslerde göstereceğiniz başarı olduğu kuşkusuzdur.Öte yandan, Amerikalı öğrenciler gibi, yabancı öğrenciler de Amerikan üniversitelerinde dernekler kurmuşlardır. Türk öğrencilerin yoğun olduğu üniversitelerde Türk öğrenci dernekleri vardır. Bunlar Amerika'ya ilk gittiğinizde çevreye alışmanızda ve ilk yerleşmeyle ilgili barınma, banka işlemleri gibi konularda olumlu rol oynayabilirler. Bu derneklerin Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtıcı faaliyetlerine katılmak da mümkündür. Bu bakımdan Amerika'ya gitmeden önce yabancı öğrenci danışmanına yazarak gideceğiniz üniversitede Türk öğrenci derneği olup olmadığını öğrenebilir, adresini temin edebilirsiniz.Süreyya Ersoy (teşekkürler)
2005/11/20 at Pazar, Kasım 20, 2005
  Yorum Gönder »